poniedziałek, 08 kwiecień 2019 10:24

Zaproszenie na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie - 24.04.2019 r.

Napisane przez

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia:

- 2.1.1. Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych

- 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki (sala widowiskowa) w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.00-17.00.