wtorek, 13 listopad 2018 12:54

Film z okazji 40-lecia zespołu seniorów "Ożarowskie Kumoszki" 2018

Napisane przez

Link do filmu na 40-lecie zespołu seniorów "Ożarowskie Kumoszki" 2018

                                                                               

Historia zespołu „Ożarowskie Kumoszki”

 

                 W 1978 roku w październiku przy Związku Emerytów i Rencistów  powstał amatorski zespół artystyczny „Ożarowskie Kumoszki”. Założycielami tego zespołu byli panowie  Pałucha i  Kucharski. Zespół liczył 14 osób: 8 kobiet i 6-ciu mężczyzn.

                 Grupa śpiewała a’ capella a jej opiekunką została Pani Zofia Więcławska, dzięki której  rozwinął się repertuar artystyczny i oprócz piosenek w programie zespołu  znalazły się  krótkie spektakle teatralne oraz skecze. Dopiero w latach późniejszych zespołem zaopiekował się Ośrodek Kultury „Uśmiech”, w którym przy ulicy Konotopskiej 6 odbywały się  próby.

                 Pierwszym muzykiem  prowadzącym  został  Antoni Kwiek, który przygotowywał nas do licznych występów i przeglądów. Odbywały się one na terenie Powiatu Pruszkowskiego, a także i w  samej stolicy. Wiele dyplomów i pucharów, które przez lata zdobył zespół, zdobi ściany w Sali Klubowej Domu Kultury „Uśmiech”.

                 Pamiętamy, że do sukcesów zespołu przyczynili się również  pozostali  instruktorzy, a mianowicie m.in.: Wanda Kulesza, Zofia Wójcik, Jacek Kuropatwa, Wojciech Siennicki, Roman Machaj, Beata Frejnik, Małgorzata Brykała, Janina Potocka oraz obecni instruktorzy: Joanna Michrowska i Waldemar  Dąbrowski.

                 Należy również wspomnieć o jednym z członków zespołu Tadeuszu Żychlińskim, który był duszą i twórcą tekstów dla „Ożarowskich Kumoszek”.

                 Pani Ala Grabowska jest członkiem zespołu od początku jego istnienia, a także autorką tekstów.

                 Obecnie zespół liczy 15 osób, występuje podczas lokalnych imprez, bierze również udział w przeglądach i konkursach. Członkowie zespołu mają satysfakcję, że swoimi występami mogą dawać radość innym ludziom i mają nadzieję, że ich  rozśpiewana grupa  przetrwa jeszcze wiele lat.

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 13 listopad 2018 15:17