czwartek, 06 wrzesień 2018 16:53

Warsztaty twórcze

Prowadzenie: Katarzyna Cyniak-Górnecka

Kategoria wiekowa: dzieci 4-6 lat

Kiedy? 4-6 lat – poniedziałek (grupa A) i czwartek (grupa B) godz. 16.00-17.00; 7-9 lat – czwartek 17.15-18.45

Opłata: 44 zł/m-c, 1x w tygodniu

Filia w Józefowie

Warsztaty dotyczą zagadnień edukacyjnych, rozwojowych i artystycznych. Poruszanymi zagadnieniami pod względem edukacyjnym są: świadomość, osobowość, relacje międzyludzkie, praca nad sobą, (praca nad cechami charakteru, osobowości, zachowania).

Zadaniem jest również posługiwanie się technikami artystycznymi i mediami sztuk wizualnych, np.

- Rysunek (rysowanie węglem, pastelami, ołówkiem)

- Malarstwo (malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, akrylowymi)

- Rzeźba (lepienie w glinie, masie solnej, masie samoutwardzalnej)

- Obiekt artystyczny, trójwymiarowe instalacje (użycie różnorodnych materiałów plastikowych, papierowych, szklanych)

- Collage (formowanie kompozycji na płótnie lub papierze z różnych materiałów i tworzyw; gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku, itp.)

 

Cele warsztatów twórczych:

- twórcze spędzenie wolnego czasu,

- rozwój uczestników poprzez aktywność twórczą i związaną z nią edukacją,

- zbudzenie w dzieciach potrzeby wiary w rzeczy niemożliwe,

- nauka kontaktów z innymi uczestnikami, podejmowane będą działania wspólne z grupą,

- realizacja prac indywidualnych i grupowych,

- podniesienie motywacji,

- kształtowanie wartości życiowych,

- pobudzenie wyobraźni,

- doskonalenie zdolności kreatywnych,

- podejmowanie i realizacja działań sprzyjających samorealizacji.

Ostatnio zmieniany piątek, 14 wrzesień 2018 10:44